Onze Visie

De Brainport regio is een bruisende en snelgroeiende regio, waar de vraag naar huisvesting zich in de volle breedte ontwikkelt. De regio is relatief conjunctuurgevoelig, maar de vraag naar betaalbare woningen zal voorlopig groot blijven.

De nood is hoog. Er is een tekort aan zowel sociale woningen, middenhuur, koopwoningen, studentenwoningen, ouderenwoningen als zorgwoningen. 
Nieuwbouw, zowel in laagbouw, hoogbouw als transformaties, is noodzakelijk om aan de groeiende vraag te voldoen.

GROENLICHT WONEN ONTWIKKELT MOOI EN DUURZAAM VASTGOED, VAN SOCIALE HUUR TOT VRIJE SECTOR, IN BEWOONDE OMGEVING

Onze Missie

Groenlicht Wonen zorgt voor een prettige en duurzame leefomgeving, door middel van projectontwikkeling van duurzame woningen. Focus op de wijken buiten het centrum in stedelijk gebied. 

Groenlicht Wonen ontzorgt in beheer en ondersteunt community building binnen haar projecten. Daarbij geloven wij sterk in de kracht van open communicatie en samenwerking. Zowel met kopers, overheden, toekomstige bewoners, omwonenden, maatschappelijke instellingen als bedrijven en overige belanghebbenden.

SAMENWERKING VAN SPECIALISTEN IN VASTGOEDONTWIKKELING EN EXPLOITATIE

Groenlicht Wonen ontwikkelt mooie en duurzame woningen in stedelijk gebied. Wij streven naar een mix van sociale woningen tot vrije sector, om inclusiviteit bij onze projecten te borgen.

Groenlicht Vastgoed brengt vraag en aanbod in vastgoed bijeen en ondersteunt in de opzet van beleggingsfondsen, teneinde tot oplossingen te komen voor verkoper en belegger/ gebruiker.

Groenlicht Wonen werkt nauw samen met Reuvers Projectontwikkeling en Bouw in Collectief Duurzaam Wonen, teneinde laagbouw te realiseren in zowel stedelijk als landelijk gebied.

WIJ COMBINEREN KENNIS OP HET GEBIED VAN


Plan- en haalbaarheidsstudie nieuwbouw en transformatie,

ruimtelijke onderbouwing, bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning,

financiering, bouw, eigendoms- (asset-) management, verhuur en beheer

Pierre van Hemmen 03
Pierre van Hemmen

heeft binnen Groenlicht Wonen als speerpunt het opzetten en beheersen van processen en procedures.

Pierre heeft meer dan twintig jaar ervaring, bij de 
overheid en als ondernemer, met het kopen,
verkopen, ontwikkelen en optimaliseren van
grondeigendommen,
bestemmingswijzigingen, bestuursrechtelijke
procedures en procesbewaking.  Pierre is een verbinder op het snijvlak van markt en overheid.

IMG_2655
Bas van Goethem

heeft binnen Groenlicht Wonen als speerpunt de acquisitie, alsmede verkoop en beheer van projecten. 

Bas is een ervaren verhuurmakelaar, die met zijn 
bedrijf Goeth Vastgoed maandelijks tientallen
 wooneenheden verhuurt en meer dan 1.600 
woningen beheert in de regio Brainport,
 Tilburg en Den Bosch. Bas kent de
 mogelijkheden voor beleggers als geen ander
en heeft een sterk netwerk, waarin vraag en
 aanbod bij elkaar komen.

Paul, Claudine, Robbie en Nina-3
Paul Wels

heeft binnen Groenlicht Wonen als speerpunt het financieel en organisatorisch borgen van de vastgoedontwikkeling.

Paul 
is als vastgoedondernemer directeur van 
bedrijven, die eigen woningen, kantoren en bedrijfsruimte exploiteren. Paul heeft in de
 Brainport regio als strategisch manager ruime
 ervaring in het beheren en optimaliseren
 van vastgoedportefeuilles. Paul heeft 
jarenlange ervaring in de structurering van samenwerking in vastgoedbedrijven.

ONTWIKKELEN EN VERKOOP

Wij ontwikkelen mooi, kwalitatief en duurzaam vastgoed, veelal in stedelijk
 gebied, maar soms ook binnen de dorpskern op zogenoemde inbreidingslocaties.
 Vaak binnen onze samenwerking in Collectief Duurzaam Wonen. Een 
ontwikkelbedrijf dat zich richt op duurzame woningbouw in de Regio Brabant en
 Gelderland. 
In Collectief Duurzaam Wonen ontwikkelen wij samen met gelouterde
 ontwikkelaars Tonnie Reuvers en Ron Beerens van Reuvers Ontwikkeling en Bouw 
B.V. 

VERHUUR EN BEHEER

Als u als belegger woningen hebt aangekocht
 voor de verhuur, kan Goeth Vastgoed voor u de
 verhuur en beheer uit handen nemen. Met
ruim 1.600 woningen in beheer, is Goeth
 Vastgoed een belangrijke beheerder binnen de
 regio Brainport, Tilburg en Den Bosch.

UW NIEUWE WONING
ONZE BELOFTE

Wij zullen er alles aan doen om uw nieuwe woning te laten voldoen aan de nieuwste eisen van onze tijd.

Wij bouwen vanuit principes van leefbaarheid, inclusiviteit, duurzaamheid en een leven lang wonen. 

Een woning moet leefbaar zijn, zowel de woning zelf als de omgeving waarin deze is gelegen. Wij bouwen alleen woningen, waarin we zelf ook zouden willen wonen, in een ontspannen omgeving, waar ontmoeten uitnodigend is

Wij dragen bij aan een inclusieve wijk, waarin iedereen aan bod komt. Wij combineren, waar mogelijk, sociale woningen met woningen voor doorstromers en vrije sectorwoningen.

Onze woningen worden gebouwd om energieneutraal te bestaan. Dat wil zeggen dat de woningen minimaal evenveel stroom opwekken, dan dat ze nodig hebben om te verwarmen en koelen. 

Wij streven ernaar om onze woningen dusdanig vorm te geven, dat mensen zolang mogelijk in hun woning en hun wijk kunnen blijven wonen. 

Bij de aankoop van een eigen woning is het belangrijk om duidelijk te weten wat u wilt en kunt kopen. De markt kan niet aan de vraag voldoen, waardoor u als koper onder druk kunt komen. Hierbij enkele tips om
beslagen ten ijs te komen

Onderzoek vooraf wat voor wensen u stelt aan een nieuwe woning. Denk aan locatie, buurt, uw budget, woon-werk afstand, maar ook verkoopbaarheid als u later nog eens wilt verhuizen.

Overleg met uw hypotheekadviseur vooraf over het budget, dat kan worden vrijgemaakt uw woning te kopen. Vooraf nadenken over budget maakt het mogelijk om snel te schakelen als uw droomhuis voorbij komt.

Heeft u een woning gevonden, kijk dan niet alleen naar de directe financieringskosten, maar maak ook een plan om de lening op de woning af te lossen en om toekomstig onderhoud te kunnen betalen

Laat u niet opjagen, ook al is de markt dun.

Let op de duurzaamheid van uw woning.  Dat komt ook de toekomstige verkoopbaarheid ten goede. Zowel kopers als banken en overheid leggen steeds meer de nadruk op duurzaamheid in vastgoed. Zo krijgt u op veel leningen korting als u een duurzame woning koopt. Kortom, een duurzame woning zorgt voor lagere woonlasten!