Wij staan voor onderscheidend vastgoed. Onze woningen dienen licht te zijn en voldoende buitenruimte te hebben. We bouwen alleen woningen, waarin we zelf ook zouden willen wonen. Zowel in de bouwstijl als in de energievoorziening van de nieuwbouw of transformaties, wordt zo energiezuinig mogelijk gebouwd. Daarbij passen we innovaties toe in proces, samenwerking, communicatie, bewoonbaarheid, energie, waterbesparing en isolatietechnieken. Daarnaast zetten wij bestaande technieken optimaal in op gebied van prefab en circulair en flexibel bouwen. Wij hebben meerwaarde als het gaat om onderscheidend grondgebonden wonen, hoogbouw of laagbouw appartementen, te integreren in bestaande bebouwde omgeving. Ook transformaties van maatschappelijke gebouwen naar (zorg)wonen heeft onze aandacht. 

Onze focus

Groenlicht Wonen richt zich op het omzetten van leegstaand vastgoed naar woningen, zoals het omzetten van kantoren naar appartementen. We richten ons ook op nieuwbouw van woningen op braakliggende terreinen, met name inbreidingslocaties in de bebouwde omgeving. 

GROENLICHT WONEN 
ONTWIKKELT MOOI EN DUURZAAM VASTGOED,
 VAN SOCIALE HUUR TOT
VRIJE SECTOR, IN
 DE BEWOONDE OMGEVING

Een leven lang wonen

Veel mensen wonen graag lang in dezelfde wijk, maar de huidige woning groeit of krimpt niet mee met de levensfases die mensen doormaken. In de wooncarrière ontstaan andere behoeften. Het door ons te creëren vastgoed anticipeert hier op. Door in het ontwerp hier al rekening mee te houden, ontstaat een woonproduct dat flexibel is voor de totale levensduur van de woning.  

Transparantie en leefbaarheid

Transparantie zit in ons DNA. 

Wij werken – vanuit het principe van vraaggestuurd bouwen – in een vroeg stadium met gemeentelijke instanties, omwonenden, nieuwe bewoners en eigenaren, woningcorporaties, om een organisch proces te genereren. 

Hiermee bereiken we consensus en een succesvolle ontwikkeling. Wij houden communicatielijnen kort en open. 

Door de keuze voor een optimaal gebruik van energie en mobiliteit, maar ook door de betrokken buurt vroegtijdig te informeren en te laten meedenken, zoveel mogelijk parkeren op eigen terrein en voldoende licht- en groenvoorziening, streven wij ernaar de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit te vergroten. 

Bij de aankoop van een eigen woning is het belangrijk om duidelijk te weten wat u wilt en kunt kopen. De markt kan niet aan de vraag voldoen, waardoor u als koper onder druk kunt komen. Hierbij enkele tips om
beslagen ten ijs te komen

Onderzoek vooraf wat voor wensen u stelt aan een nieuwe woning. Denk aan locatie, buurt, uw budget, woon-werk afstand, maar ook verkoopbaarheid als u later nog eens wilt verhuizen.

Overleg met uw hypotheekadviseur vooraf over het budget, dat kan worden vrijgemaakt uw woning te kopen. Vooraf nadenken over budget maakt het mogelijk om snel te schakelen als uw droomhuis voorbij komt.

Heeft u een woning gevonden, kijk dan niet alleen naar de directe financieringskosten, maar maak ook een plan om de lening op de woning af te lossen en om toekomstig onderhoud te kunnen betalen.

Let op de duurzaamheid van uw woning. Dat komt ook de toekomstige verkoopbaarheid ten goede. Zowel kopers als banken en overheid leggen steeds meer de nadruk op duurzaamheid in vastgoed. Zo krijgt u op veel leningen korting als u een duurzame woning koopt.