PRIVACYVERKLARING GROENLICHT WONEN B.V.

Groenlicht Wonen vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met contact@groenlichtwonen.nl.  

Wanneer wij gegevens buiten de EU verwerken zullen wij passende (beveiligings-)maatregelen treffen.

Artikel 1 Wie zijn wij?

Groenlicht Wonen is de handelsnaam van Groenlicht Projecten B.V. een besloten vennootschap, gevestigd te (5653 LC) Eindhoven aan de Croy 7L. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 94207895. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst. U kunt daarbij denken aan uw werkcontract, identiteitsgegevens en bewijs van inschrijving van de gemeente. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst.

Om uw opdracht te beheren zullen wij uw naam, adres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, huurgeschiedenis en betaalgegevens tot 7 jaar na oplevering bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.

Wij bewaren deze gegevens, volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst, 7 jaar, met ingang van 01-05-2018. Groenlicht Wonen heeft een commercieel belang om enkel persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen.

Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen. Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij uw naam en inhoud van uw bericht. En wanneer u contact op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam, e-mail en telefoonnummer.

Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar voor ons. Reviews over onze diensten kunnen wij op de website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als woningzoekende, eigenaar, of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

 1. Inzage
  U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Groenlicht Wonen om uw gegevens in te zien.
 2. Wijziging
  Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
 3. Bezwaar
  Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
 4. Gegevensoverdracht
  Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
 5. Intrekking
  Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar contact@groenlichtwonen.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

Groenlicht Wonen zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar contact@groenlichtwonen.nl.  

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.