WAT ONS DRIJFT

De mensen van Groenlicht Wonen vinden het van vitaal belang dat mooi en duurzaam vastgoed wordt ontwikkeld in stedelijke gebieden, om huisvesting te ondersteunen in een prachtige omgeving, ondersteuning van sociale contacten, vermindering van vervuiling en beperking van afval van basismaterialen. Zo willen we bijdragen aan een duurzaam erfgoed voor de volgende generaties.

Prettig wonen

Groenlicht Wonen is een bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen en bouwen van mooie en duurzame huisvesting, dat prettig is om in te leven. Het team van Groenlicht Wonen heeft ruime ervaring in duurzame ontwikkeling, bouw, financiering, exploitatie en beheer van vastgoed in stedelijk gebied.

We werken aan grote particuliere woningontwikkelingen, onder andere in Brainport en regio Amsterdam.

Als ontwikkelaar hebben wij ook ruime ervaring in de ontwikkeling van vastgoed op Campus terreinen.

GROENLICHT WONEN 
ONTWIKKELT MOOI EN
DUURZAAM VASTGOED,
VAN SOCIALE HUUR TOT 
VRIJE SECTOR, IN
 BEWOONDE OMGEVING

Ontwikkeling en beheer

De mensen van Groenlicht Wonen nemen deel in verschillende vastgoedbedrijven, op het gebied van kopen, verhuren en beheren van woningen, kantoorruimtes en industriële gebouwen. Daarom weten we wat nodig is om onroerend goed succesvol te kopen, bouwen, exploiteren en beheren.

We hebben ruime ervaring in het verhuren en beheren van huisvesting voor gezinnen, expats en studenten in de Brainport regio. 
Doordat we in direct contact staan met huurders, kennen we de huisvestingsbehoefte als geen ander.

DE GEBRUIKER CENTRAAL
Focus op prettig wonen

MENS-GEBOUW-GEBRUIK

Bij de keuzes voor het soort en aantal woningen binnen onze projecten, zijn wij altijd gericht op het optimaliseren van de thema’s mens, gebouw en gebruik.

Mens: Wij peilen en beoordelen de wensen van toekomstige eigenaren/ bewoners aan het begin van elke ontwikkeling van woningen. Daarbij kijken we naar de  soort woning, omvang, woonbeleving en prijs, gewenst in de betreffende straat en buurt.

Gebouw: Te ontwikkelen woningen moeten qua aantal en volume passen in de buurt, waarin we bouwen. Daarbij staat leefbaarheid en mooie architectuur centraal.

Gebruik: Nieuwbouw moet qua inrichting efficiënt worden opgezet, zodat de bewoner ruimtes optimaal kan benutten. Tevens moet een woning comfortabel zijn op het gebied van temperatuur en luchtkwaliteit buitenruimte.

Wij benaderen al onze projecten vanuit de waarden, die ons bedrijf kenmerken: Kwaliteit, Betrouwbaarheid, Resultaatgerichtheid en Duurzaamheid

Kwaliteit: In alle geledingen van het Groenlicht Wonen wordt kwalitatief goed werk geleverd, teneinde voor de klant te komen tot optimale duurzame producten en diensten. Groenlicht Wonen maakt gebruik van duurzame oplossingen, met bewezen kwaliteit.

Betrouwbaarheid: Wij zijn eerlijk en betrouwbaar. In de uitvoering communiceert Groenlicht Wonen altijd eerlijk en duidelijk met klanten en relaties. De mensen van Groenlicht Wonen maken waar wat ze beloven.

Resultaatgerichtheid: Binnen Groenlicht Wonen communiceren wij duidelijk en open teneinde met elkaar de missie van het bedrijf, onze partners en klanten te realiseren. Wij leggen fouten vast en bespreken deze, teneinde het in de toekomst goed te doen.

Duurzaamheid: Groenlicht Wonen maakt gebruik van duurzame innovatieve oplossingen, met bewezen kwaliteit. Indien mogelijk, kiezen wij de allernieuwste technieken voor energiebesparing, klimaatbeheersing, waterbeheersing, circulaire bouw, mobiliteit en overige duurzame oplossingen. We zijn niet bang om daarbij verder te gaan dan gebruikelijk is.